| | +36-30-222-9009 | info@uvegterasz.hu

Üvegterasz > Kezdőlap > Üvegtető > Fix üvegtető

Otthonfelújítás támogatás – KISOKOS

2021.01.27

a Kormány 518/2020. (XI. 25.) számú kormányrendeletéhez, mely a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásában nyújt segítséget

Régóta vágyad egy csodálatos üvegterasz?

Most a kormány is kedvez terveidnek, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogatja. Felújítás támogatási kisokosunkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk a számodra!

MIKOR IGÉNYELHETEK TÁMOGATÁST?

 • Amennyiben legalább egy gyermeket vársz vagy nevelsz a háztartásodban. A gyermek lehet saját vér szerinti és örökbefogadott gyermek is.
 • Egy háztartásban (azonos lakcímen) élő pároddal együtt és külön is igényelhetitek.
 • Valamennyien legalább 1 éve, igazolható módon a felújítás helyéül megjelölt ingatlanban éltek, melyet lakcímkártyával kell igazolnotok. Ez alól kivétel az 1 évnél fiatalabb korú gyerkőcök és az 1 évnél nem régebben felépült ingatlan. Fontos, hogy az ingatlan korának megállapításakor az ingatlan nyilvántartási bejegyzés az irányadó! Tartózkodási hely igazolása támogatás igényléséhez sajnos nem elegendő.
 • A felújítással érintett lakóhelyben legalább 50% tulajdoni hányaddal rendelkezetek
 • Nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy és természetesen magyar állampolgársággal rendelkezel
 • Egy háztartásban élő párod vagy te, legalább az egyikőtök rendelkezzen egy év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Nem lehet állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásotok

MIRE KELL ODAFIGYELJEK?

 • Arra az építési, felújítási tevékenységekre, melyre a támogatást igénybe kívánjátok venni, a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznetek.
 • A felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – közeli hozzátartozótok, illetve sem Ti, sem a hozzátartozóitok nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel ezekben a vállalkozásban, továbbá nem tölthettek/tölthetnek be semmilyen tisztséget ezen vállalkozásban.

HOGYAN IGAZOLOM A MUNKÁKAT? MILYEN SZÁMLÁT KÉRJEK?

 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je utáni keltű és teljesítési dátumú(!) számlák másolatával kell igazolnod.
 • A számláknak a Te(igénylő) nevedre vagy a veled egy háztartásban élő párod (együttes igénylés esetén házastársad/élettársad) nevére kell szóljon.
 • A számlázási cím minden esetben a felújítandó és támogatási kérelemben megjelölt ingatlan címére legyen kiállítva.
 • Figyelj, mert falusi CSOK-kal érintett ingatlan esetében nem számolhatóak el a számlák.
 • Amennyiben a számla fizetési módja banki utalásra van állítva, banki kivonattal igazolnotok kell, hogy az adott számla pénzügyi teljesítése valóban megtörtént.
 • A kérelem minden egyes dokumentumát pontosan és figyelmesen TE töltsd ki!

MILYEN ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK TÁMOGATOTTAK?

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtására lehet igénybe venni. A támogatott felújítási munkák részletes felsorolását a Kormány 518/2020. (XI. 25.) számú kormányrendelete részletesen tartalmazza. Cégünk tevékenysége az alábbi támogatott munkálatok esetén jöhet szóba:

 • külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rácsfelszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakáscéljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • télikert kialakítása,

MIKOR JUTHATOK HOZZÁ A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGHEZ?

 • Az utolsó számlák pénzügyi kiegyenlítését követően 60 naptári napos határidőn belül kell az igénylést beküldened.
 • Mivel egyszeri támogatásról van szó, a számlákat össze kell várni és egyben benyújtani.
 • A támogatási összeg utólagosan kérvényezhető, így Nektek kell előre megfinanszíroznotok a teljes beruházást. Egyes bankoknál elérhetők kedvező hitelek az előzetes finanszírozás könnyítésére.
 • A támogatási időtartam: 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig
 • A MÁK felé beküldött kérelmek elbírálására 30 nap áll rendelkezésre

PONTOSAN MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANOM A KÉRELEMHEZ?

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

sorszám dokumentum megnevezése kötelező opcionális
a) vállalkozási szerződések másolata X  
b) számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata X  
c) az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata X  
d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata   X
e) a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja   X
fa) 25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata   X
fb) 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata   X
fc) 25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata   X
fd) 25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata   X
g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata   X
h) számlaösszesítő X  
ia) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata   X
ib) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott   X
j) amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata   X
k) együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez   X
l) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata X  
m) amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata   X
n) Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata   X
o) amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása   X
p) személyazonosságok igazolása céljából a személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata X  
q) három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata   X
r) ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata   X
s) ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összege   X
t) 2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújítási kölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata, melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni   X
u) 2021. július 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni a következő két dokumentumot: ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagy vállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra   X
v) A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata   X
x) nagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása   X

HOGYAN KELL BENYÚJTANOM A TÁMOGATÁSI KÉRELMET?

 • Elektronikus úton, az ügyfélkapura bejelentkezve (SZÜF – Tulajdon – Ingatlan menüpontban)
 • Postai úton a Magyar Államkincstár, 1938 Budapest címre való minden dokumentáció beküldésével. (Dokumentumok a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetők)
 • Személyesen bármelyik kormányablakban.

HOGYAN ELLENŐRIZHETIK A FELÚJÍTÁST?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

 

MEKKORA TÁMOGATÁSRA VAGYOK JOGOSULT?

 • A támogatás összege az építési munkálatokra fordított összköltségeknek maximum a felel, azaz 50%-a lehet, de maximum 3.000.000,- Ft.
 • Fontos szabály, hogy a támogatási összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg!
 • A benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Nézzünk néhány példát:

A felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
– Ebből anyagköltség: 4.500.000,- Ft
– Ebből munkadíj: 1.500.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
A kifizetendő támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj aránya 50-50 %-azaz:1.500.000 -.1.500.000 Ft így jár a maximális összeg.

___________________

A felújítás teljes költsége: 5.500.000,- Ft
– Ebből anyagköltség: 4.500.000,- Ft
– Ebből munkadíj: 1.000.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
Miért is? Mert a maximális támogatási összeg ( teljes összköltség 50%-a) 2.750.000,- Ft lehetne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft lett, az 50-50 %-os szabály miatt, az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ra leszünk jogosultak, így az igényelhető támogatás összege 2.000.000,- Ft lesz

A felújítás teljes költsége: 2.000.000,- Ft
– Ebből az anyagköltség: 2.000.000,- Ft
– Ebből a munkadíj: 0,- Ft
= Kifizethető támogatás: 0,- Ft
No de miért? Mert a kifizethető támogatás (teljes összköltség fele) 1.000.000,- Ft lehetne, ha – az 50-50% szabály miatt – legalább 500.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is keletkezett volna. Sajnos azonban ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így a kérelem sajnos nem állja meg a helyét.

Ügyfeleink értékelései

Fix üvegtető

Az ördög a részletekben rejlik!

2024.07.03

Laikusként gyakran nem vesszük észre, hogy az ajálnatok nem tartalmazzák az összes költséget, így nem várt költségekkel szembesülhetünk. Mire figyeljen?!

Olvasom tovább →

Az egyszerűség és az elegancia kombinációja

2023.10.30

Mit tegyünk ha teraszunkra részben vagy teljesen védőkorlátra van szükség?

Olvasom tovább →

Élettel töltjük meg teraszát

2023.10.12

hamarosan indul új projektünk a telikertstúdió. Kattintson a részletekért!

Olvasom tovább →

Építsen értéket és biztonságot otthonához

2023.10.02

Gondoskodunk biztosításáról vagy segítünk a finanszírozásban!

Olvasom tovább →

Fedezze fel az új, motoros terasz üvegfalat

2023.08.14

és élvezze a kényelmet, szabadságot

Olvasom tovább →

Szúnyogháló megoldások eltolható üvegfalakhoz

2023.08.14

Ne engedje, hogy a rovarok elrontsák a nyitott tér élményét!

Olvasom tovább →

Fa terasz üvegezése?

2023.04.26

Sokan úgy hiszik, hogy nem lehetséges. Pedig van rá megoldás!

Olvasom tovább →

12 Égető kérdés

2023.04.02

üvegterasz, rendelés, tervezés előtt. Csokorba szedtük az elmúlt 20 év kérdéseit.

Olvasom tovább →

Most rendelje meg télikertjét...

2023.03.18

és takarítson meg energiát már a következő fűtési szezonban!

Olvasom tovább →

Elköltöztünk...

2023.03.18

Új lehetőségekkel és előnyökkel várjuk Önt - Januártól teljesen megújultunk!

Olvasom tovább →

Rendkívüli pergola ajánlat

2022.09.07

Értékesítésre kínáljuk projektből maradt pergoklimaR600 típusú bioklimatikus pergolánkat, gyári, eredeti csomagolásában, teljesen új állapotban, azaz a termék nem bemutató darab.

Olvasom tovább →

Üvegházhatás: áldás vagy átok?

2022.07.19

Télikertje csapdába ejti a napsugarakat de van rá megoldás. Élvezze télikertjét szikrázó napsütésben is!

Olvasom tovább →

2021 – Ez történt nálunk, az Üvegterasz Hungary Kft.-nél

2021.11.08

Lassan közeledünk az év végéhez, ilyenkor nem csak az emberek, a cégek is szeretnek visszatekinteni az lassan befejeződő esztendőre. 2021 hozott sok kihívást, feladatot és az álmok ebben az évben is nagyon sok otthonban terasszá váltak.

Olvasom tovább →

ECM ISO, MSZ EN ISO legfrissebb tanúsítványaink

2021.07.05

Az Üvegterasz Hungary ma már az ország egyik legnagyobb beépítő cégei közé tartozik. Lakatos ipari munkák és üvegterasz beépítések területén TÜV SÜD ISO 9001 minősítést szerzett a TÜV SÜD Csoporttól.

Olvasom tovább →

Kérdések és válaszok – minden infó a nano-védelemről egy helyen

2021.06.22

Tudta Ön, hogy a “Nano” görög szó, jelentése pedig Törpe?! Ha nagyon szeretnénk belemeni a tudományos részébe: 1 nanométer = 1 milliméter 1 milliomod része. Jó-jó de hogyan lehet ez segítségünkre a mindennapjainkban?!

Olvasom tovább →

Mennyibe kerül egy télikert?

2021.04.16

Az arany ékszerek esetében ki tudunk indulni a karátok számából, a gyümölcsleveknél a százalékos gyümölcstartalomból de milyen mutatószámok segítenek nekünk eligazodni egy teraszbeépítés esetén?

Olvasom tovább →

A tökéletes fém alapanyag megválasztása üvegterasz építésekor

2021.04.08

Korábbi cikkünkben már körbejártuk a télikert és céljának meghatározását, illetve annak fontosságát. Beszéltünk a választható üveg lehetőségekről, előnyeikről, felhasználhatóságukról. Ebben a cikkünkben a profil (tartószerkezetek) anyagait járjuk körbe.

Olvasom tovább →

Hőszigetelt vagy sima üveget szeretnénk?

2021.03.28

Korábbi cikkünkben átbeszéltük a télikertek céljának meghatározását, annak fontosságát. Amikor a döntés megszületett, első lépések között választanunk kell a felhasználás céljának leginkább megfelelő alapanyagok közül.

Olvasom tovább →

Télikert vagy egy plusz helyiség a házhoz?

2021.03.21

Télikert, beépített terasz, üvegterasz, terasz toldás…. ...számos elnevezéssel találkozni mostanában de van-e valódi definíció arra, hogy melyik mit jelent pontosan vagy mi köztük a különbség? Ennek mentünk most utána. A villák, előkelő házak kertjeiben régen is volt...

Olvasom tovább →

Otthonfelújítás támogatás – KISOKOS

2021.01.27

Régóta vágyad egy csodálatos üvegterasz? Most a kormány is kedvez terveidnek, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogatja. Felújítás támogatási kisokosunkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk a számodra!

Olvasom tovább →

Ahogy az álmok terasszá válnak

2020.08.03

Nem sűrűn fordul elő az életben, hogy egy álomteraszt alakíthat ki otthonához. Érthető ha a legszebb, legértékállóbb, legjobb ár-érték arányú megoldást keresi. Amikor a terasz fedése szóba került, valószínűleg Ön is többre gondolt több szerkezeti, fedési anyag megoldásnál!

Olvasom tovább →

Legyen üveg a fejünk felett

2020.07.30

Képzelje el, hogy a frissen lefőtt reggeli kávéját egy csodásan tiszta, napos teraszon élvezheti. Tavasszal, nyáron, ősszel. Sőt! Télen is. Bármikor! Egy nagy méretű terasz előnyeit, kihasználhatóságát végtelenségig lehetne sorolni.

Olvasom tovább →

Kérjen ajánlatot most!

Kérjük, ingyenes ajánlatkéréshez kattintson az alábbi GOMB-ra. A végleges árajánlat elkészítését minden esetben helyszíni felmérés előzi meg.

Ajánlatkérés

Amennyiben egyéb témában szeretne kérdezni tőlünk vagy üzenni nekünk, kérjük írjon nekünk itt!

Elérhetőségek:
+36-30-222-9009, +36-70-424-9135
info@uvegterasz.hu

Bemutatóterem:
2120 Dunakeszi, Tőzegtavi út 10.
nyitva: hétfő-péntek, 8:00-17:00 óra

Cégadatok:
Üvegterasz HUNGARY Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi HRSZ 7301/2 (Tőzegtavi út 10.)
Adószám: 25994593-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-188114

©uvegterasz.hu 2024. Minden jog fenntartva.