Otthonfelújítás támogatás – KISOKOS

2021. jan. 27. | pergola, üvegfal, üvegterasz, üvegtetők

a Kormány 518/2020. (XI. 25.) számú kormányrendeletéhez, mely a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásában nyújt segítséget

Régóta vágyad egy csodálatos üvegterasz?

Most a kormány is kedvez terveidnek, hiszen a gyermeket nevelő családok számára most bizonyos felújítási, építési munkálatokat soha nem látott összeggel támogatja. Felújítás támogatási kisokosunkban körüljárjuk ezt a témát, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk a számodra!

MIKOR IGÉNYELHETEK TÁMOGATÁST?

 • Amennyiben legalább egy gyermeket vársz vagy nevelsz a háztartásodban. A gyermek lehet saját vér szerinti és örökbefogadott gyermek is.
 • Egy háztartásban (azonos lakcímen) élő pároddal együtt és külön is igényelhetitek. 
 • Valamennyien legalább 1 éve, igazolható módon a felújítás helyéül megjelölt ingatlanban éltek, melyet lakcímkártyával kell igazolnotok. Ez alól kivétel az 1 évnél fiatalabb korú gyerkőcök és az 1 évnél nem régebben felépült ingatlan. Fontos, hogy az ingatlan korának megállapításakor az ingatlan nyilvántartási bejegyzés az irányadó! Tartózkodási hely igazolása támogatás igényléséhez sajnos nem elegendő. 
 • A felújítással érintett lakóhelyben legalább 50% tulajdoni hányaddal rendelkezetek
 • Nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy és természetesen magyar állampolgársággal rendelkezel
 • Egy háztartásban élő párod vagy te, legalább az egyikőtök rendelkezzen egy év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Nem lehet állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásotok

MIRE KELL ODAFIGYELJEK?

 • Arra az építési, felújítási tevékenységekre, melyre a támogatást igénybe kívánjátok venni, a kivitelezést végző vállalkozóval 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkeznetek.
 • A felújítási munkák elvégzésére szerződött vállalkozó nem lehet – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti – közeli hozzátartozótok, illetve  sem Ti, sem a hozzátartozóitok nem rendelkezhetnek tulajdoni részesedéssel ezekben a vállalkozásban, továbbá nem tölthettek/tölthetnek be semmilyen tisztséget ezen vállalkozásban.

HOGYAN IGAZOLOM A MUNKÁKAT? MILYEN SZÁMLÁT KÉRJEK?

 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je utáni keltű és teljesítési dátumú(!) számlák másolatával kell igazolnod.
 • A számláknak a Te(igénylő) nevedre vagy  a veled egy háztartásban élő párod (együttes igénylés esetén házastársad/élettársad) nevére kell szóljon.
 • A számlázási cím minden esetben a felújítandó és támogatási kérelemben megjelölt ingatlan címére legyen kiállítva.
 • Figyelj, mert falusi CSOK-kal érintett ingatlan esetében nem számolhatóak el a számlák.
 • Amennyiben a számla fizetési módja banki utalásra van állítva, banki kivonattal igazolnotok kell, hogy az adott számla pénzügyi teljesítése valóban megtörtént.
 • A kérelem minden egyes dokumentumát pontosan és figyelmesen TE töltsd ki!

MILYEN ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK TÁMOGATOTTAK?

A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtására lehet igénybe venni. A támogatott felújítási munkák részletes felsorolását a Kormány 518/2020. (XI. 25.) számú kormányrendelete részletesen tartalmazza. Cégünk tevékenysége az alábbi támogatott munkálatok esetén jöhet szóba:

 • külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rácsfelszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakáscéljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • télikert kialakítása,

MIKOR JUTHATOK HOZZÁ A TÁMOGATÁSI ÖSSZEGHEZ?

 • Az utolsó számlák pénzügyi kiegyenlítését követően 60 naptári napos határidőn belül kell az igénylést beküldened.
 • Mivel egyszeri támogatásról van szó, a számlákat össze kell várni és egyben benyújtani.
 • A támogatási összeg utólagosan kérvényezhető, így Nektek kell előre megfinanszíroznotok a teljes beruházást. Egyes bankoknál elérhetők kedvező hitelek az előzetes finanszírozás könnyítésére.
 • A támogatási időtartam: 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig
 • A MÁK felé beküldött kérelmek elbírálására 30 nap áll rendelkezésre

PONTOSAN MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANOM A KÉRELEMHEZ?

A kitöltött kérelem mellett az alábbiakban felsorolt dokumentumok benyújtása szükséges:

sorszám dokumentum megnevezése kötelező opcionális
a) vállalkozási szerződések másolata X
b) számlák, valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentum másolata X
c) az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata X
d) örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatának másolata X
e) a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részének másolata, vagy a kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás, valamint az igénylő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy legkésőbb 60 nappal az élve születést követően a születési anyakönyvi kivonatot, a halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Kincstár részére benyújtja X
fa) 25. életévét betöltött gyermek esetén a megváltozott munkaképességű személlyé* válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás másolata X
fb) 25. életévét betöltött gyermek esetén a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat másolata X
fc) 25. életévét betöltött gyermek esetén a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozat másolata X
fd) 25. életévét betöltött gyermek esetén gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata X
g) több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetében a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy bírósági ítélet másolata X
h) számlaösszesítő X
ia) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok másolata X
ib) mozgáskorlátozott személyhez kapcsolódó akadálymentesítési munkák esetén súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság minősítésére vonatkozó nyilatkozat másolata arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott X
j) amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos és mindkettőjük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekül lakóhelyével, és az egyik szülő az őt megillető támogatási részről lemond a másik szülő javára, a lemondó szülő nyilatkozata X
k) együttes igénylés esetén a házastárs/élettárs teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata a kérelem másik igénylő által történő benyújtásához és adatainak kezeléséhez X
l) az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata X
m) amennyiben a gyermek az igénylő kiskorú rokona és a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja gyermeknek, a gyámrendelésről szóló végleges és hatályban lévő gyámhatósági határozat másolata X
n) Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenység folytatásáról a foglalkoztató által teljes bizonyító erejű magánokiratként kiállított igazolás vagy egyéni vállalkozó esetén a Tbj. 4. § 2. pontja szerinti hatósági nyilvántartásból kiállított hatósági bizonyítvány, illetve igazolvány, engedély vagy kamara, kar által kiállított igazolás másolata X
o) amennyiben az igénylő kereső tevékenysége alapján valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása X
p) személyazonosságok igazolása céljából a személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata X
q) három hónapot meghaladó tartózkodás jogát tanúsító, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya másolata X
r) ha az igénylő végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat másolata X
s) ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a vállalkozó nyilatkozatának másolata arról, hogy a napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összege X
t) 2021. február 1-jét követően a bankkal kötött otthonfelújítási kölcsön igénybevételét igazoló kölcsönszerződés másolata, melyet 2021. március 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni X
u) 2021. július 1-jétől beadott kérelmekhez kell majd csatolni a következő két dokumentumot: ha a felújításban érintett ingatlanra vonatkozó számlák vagy vállalkozói szerződések valamelyikén a támogatott építési tevékenységei között szerepel az „i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje”, akkor a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra X
v) A felújítással érintett lakásra korábban a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerinti korábban igénybe vett családi otthonteremtési (Falusi CSOK) kedvezményhez kapcsolódóan a hitelintézet által elfogadott költségvetés, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény tekintetében elszámolt vagy elszámolni tervezett számlák másolata X
x) nagykorú gyermek adatkezelési hozzájárulása X

HOGYAN KELL BENYÚJTANOM A TÁMOGATÁSI KÉRELMET?

 • Elektronikus úton, az ügyfélkapura bejelentkezve (SZÜF – Tulajdon – Ingatlan menüpontban)
 • Postai úton a Magyar Államkincstár, 1938 Budapest címre való minden dokumentáció beküldésével. (Dokumentumok a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthetők)
 • Személyesen bármelyik kormányablakban.

HOGYAN ELLENŐRIZHETIK A FELÚJÍTÁST?

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

 

MEKKORA TÁMOGATÁSRA VAGYOK JOGOSULT?

 • A támogatás összege az építési munkálatokra fordított összköltségeknek maximum a felel, azaz 50%-a lehet, de maximum  3.000.000,- Ft. 
 • Fontos szabály, hogy a támogatási összegben a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg! 
 • A benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

Nézzünk néhány példát:

A felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
– Ebből anyagköltség: 4.500.000,- Ft
– Ebből munkadíj: 1.500.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft
A kifizetendő támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj aránya 50-50 %-azaz:1.500.000 -.1.500.000 Ft így jár a maximális összeg.

___________________

A felújítás teljes költsége: 5.500.000,- Ft
– Ebből anyagköltség: 4.500.000,- Ft
– Ebből munkadíj: 1.000.000,- Ft
= Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft
Miért is?  Mert a maximális támogatási összeg ( teljes összköltség 50%-a) 2.750.000,- Ft lehetne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000,- Ft lett, az 50-50 %-os szabály miatt, az anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ra leszünk jogosultak, így az igényelhető támogatás összege 2.000.000,- Ft lesz

A felújítás teljes költsége: 2.000.000,- Ft
– Ebből az anyagköltség: 2.000.000,- Ft
– Ebből a munkadíj: 0,- Ft
= Kifizethető támogatás: 0,- Ft
No de miért? Mert a kifizethető támogatás (teljes összköltség fele) 1.000.000,- Ft lehetne, ha – az 50-50% szabály miatt – legalább 500.000,- Ft összegű munkadíjról szóló számla is keletkezett volna. Sajnos azonban ebben az esetben az egyik költség a lehetséges támogatási összeg 50 %-a alatt van, az 50-50 %-os szabály semmiképpen nem érvényesülhet, így a kérelem sajnos nem állja meg a helyét. 

Tudjuk, hogy leginkább Téged is az érdekel, hogy mekkora támogatásra vagy jogosult az ajánlatunkban szereplő anyagköltség és termékköltség adatok alapján, ezért készítettünk Számodra egy kalkulátort, amiben gyorsan és egyszerűen kiszámoljuk helyetted a várható támogatásod összegét:

 


A felújítás teljes költsége: 0 Ft

Kifizethető támogatás: 0 Ft


 

LINKGYŰJTEMÉNY OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSHOZ

Az alábbiakban egy csokorba gyűjtöttük számodra azokat a linkeket, amik segítségedre lehetnek az otthonfelújítási programmal kapcsolatosan:

Magyar Államkincstár otthon-felújítási programról szóló hivatalos tájékoztató oldal

Kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Kérelem elektronikus benyujtásához szükséges felület:

Államkincstár felé címzett gyakori kérdések

Kérdésed volna? Tedd fel közvetlenül a MÁK felé:

 

Korábbi hírek hasonló témakörben

Mennyibe kerül egy télikert?

Ahogy korábbi cikkünkben a télikert fogalmát részletesen körbejártuk, beláthatjuk, hogy télikertek árai rendkívül széles skálán mozognak. Az arany ékszerek esetében ki tudunk indulni a karátok számából, a gyümölcsleveknél a százalékos gyümölcstartalomból de milyen mutatószámok segítenek nekünk eligazodni egy teraszbeépítés esetén ha előzetes árkalkulációt szeretnénk végezni? Télikertünk ára jelentős mértékben függ a felhasznált anyagoktól. A változatosság […]

bővebben